DOŁĄCZ DO NAS 

Nasz kolektyw współtworzy grupa niezależnych specjalistów grupowanych w zespoły dedykowane konkretnym projektom, np. Projektant zbiorników ciśnieniowych - Konstruktor branży budowlanej - Projektant procesów technologicznych - Menadżer projektu. Jesteśmy zainteresowani współpracą ze specjalistami w następujących dziedzinach:

 

- Asystenci projektanta (ang.drafter) obsługujący parametryczne programy projektowe 3D

- Inżynierowie budownictwa

- Inżynierowie mechanicy specjalizujący się w konstrukcji urządzeń ciśnieniowych

- Inżynierowie mechanicy specjalizujący się w urządzeniach z blach

- Inżynierowie mechanicy specjalizujący się w analizach MES (ang.FEM)

- Specjalista procesowy obsługujący oprogramowanie CFD

- Specjalista procesowy doświadczony w klasycznych metodach projektowania procesów technologicznych.

- Tłumacze wyspecjalizowani w języku technicznym: Rosyjskim, Ukraińskim, Rumuńskim, Tureckim, Czeskim.

 

Jeżeli masz możliwość, umiejętności i energię aby z nami pracować, wyślij nam swoje dane kontaktowe i opis swojej specjalności na adres:

 

manage@Component3D.com

 

UWAGA: Obecnie firma Component3D nie oferuje zatrudnienia. Jesteśmy zainteresowani zlecaniem zadań na potrzeby poszczególnych projektów.